BotilbudSoltoppen

Soltoppen

Frederiksberg Kommune har midlertidigt forbudt besøg på plejecentre, aflastningspladser, Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering samt lignende institutioner og bosteder. Forbuddet er trådt i kraft. Det sker på baggrund af nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Besøg på disse steder kan dog ske i helt særlige tilfælde, men kun efter forudgående aftale med ledelsen på stedet.

Fakta: 

Søndre Fasanvej 42, 2000 Frederiksberg. Telefon nummer 3821 5087

Leder: Eilen Bengtsson

18 pladser. Takst 1.444,-  kr. pr døgn.

Om tilbudet:
Soltoppen er et socialpsykiatrisk botilbud under Lov om Social Service §107 om midlertidigt botilbud og §108 om længerevarende botilbud.

På Soltoppen bor mennesker med forskellige tilgrundliggende problematikker som hovedsagelig drejer sig om angst, depression og forandret virkelighedsopfattelse. Udover disse symptomer / problematikker kan meget andet også spille ind på hvordan den enkeltes situation kommer til udtryk, det kan fx dreje sig om forskellige typer af personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, tidligt omsorgssvigt eller en grad af ADHD eller autismespektrumforstyrrelse. Komplekse tilstande, der kan komme til udtryk på forskellige måder fx ved selvskadende adfærd, OCD-adfærd, som spiseforstyrrelse eller på mange andre måder. Det er ikke muligt for Soltoppen at håndtere beboere med udtalt misbrug.

Værdigrundlag:
Soltoppens målsætning er at skabe et levende hus, med de trygge rammer og den kontinuitet, der er nødvendig for at beboerne kan udvikle sig hen imod deres egne mål.

På Soltoppen arbejder vi bevidst med at fremme beboernes selvstændighed og deres evne til at mestre et hverdagsliv. Derfor tilstræber vi at beboerne er aktivt deltagende og medbestemmende i husets daglige gøremål.

Soltoppens motto er: ”sundhed i balance”. Det betyder at vi arbejder bevidst med at skabe forståelse for vigtigheden af en sund levevis, og vores fokus ligger i høj grad på sund kost og motion. Derudover støtter vi den enkelte beboer til selv at definere det sunde liv.

På Soltoppen anerkender vi det hele menneske og arbejder med at fremme beboernes ressourcer og støtter op omkring den enkeltes ønsker og håb, om et bedre liv.

Vi støtter og opfordrer den enkelte beboer, til at skabe et netværk og anvende de tilbud af aktiviteter som tilbydes i det omkringliggende samfund. I samvær med beboerne udviser vi rummelighed, tillid og respekt. Målsætningen er, at vi har en respektfuld og tolerant omgangstone overfor hinanden.

Faglig tilgang:

 • Relationspædagogisk
 • Kognitivt
 • Recovery-understøttende
 • Ressourceorienteret
 • Rehabiliterende

Metodisk tilgang:

 • Mindfulness Based Stress Reduction
 • Pædagogisk massage
 • Gorski tilbagefaldsbehandling (CENAPS)
 • Social færdighedstræning
 • Jeg-støttende samtaler
 • Motiverende samtaler (MI)
 • Afspændingsterapi
 • NADA (øreakupunktur)

Om området/boligerne:
Soltoppen ligger ”på toppen” af Søndre Fasanvej   - lige over for Zoo og Søndermarken. Den hyggelige Valby Langgade med masser af butikker og café-liv ligger kun et par minutters gang væk. 
Der er 10 min. gang til Valby st. og bus 4A og 6A stopper lige uden for døren. 

Vi råder over fire etager i huset. I stuen, 1.- og 2. sal er der 6 lejligheder på hver etage. Alle lejligheder består af et stort lyst værelse med eget stort badeværelse samt en entre med klædeskab. I kælderen er der køkken, fælles spise- og opholdsrum samt vaskeri, motionsrum, værksted og møderum.
Gården er indrettet med havemøbler, grill osv.

Ydelser og Samværdsaktiviteter:
Opfølgning på bestilling fra sagsbehandler og udarbejdelse af delmål, samt støtte til at følge disse. Struktur i hverdagen. Støtte til udvikling af sociale kompetencer. Støtte til daglige opgaver som personlig hygiejne, rengøring mm. Aktivitets- og samværstilbud. Medicinudlevering efter lægens anvisning. Vejledning i it, netbank, digital post mm. Beboerferier. Ledsagelse til fx lægesamtale, jobstart og meget andet, efter behov.

Tilsyn:
Årligt besøg af embedslæge.

Tilsyn fra beboeres hjemkommuner.

Anmeldte og uanmeldte tilsyn fra Socialtilsynet, Fåborg/Midtfyn kommune.

Visitation: