BotilbudSdr. Fasanvej 40, 4. sal

Sdr. Fasanvej 40, 4. sal

Fakta:

Bofællesskabet. Sdr. Fasanvej 40,4. 2000 Frederiksberg. Telefon nummer 2898 3990

Leder: Gitte Thøgersen

5 Pladser. Takst i 2018: 996 kr. pr. døgn.

Om tilbuddet:
Botilbuddet er oprettet efter §85. Målgruppen er borgere med varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsnedsættelse – borgere med særlig behov.

Vi har en anerkendende tilgang til den enkelte borger. Vi har fokus på den enkelte beboers livskvalitet og dette sikres bl.a. igennem selvbestemmelse, respekt, omsorg og individuel tilpasset pædagogik.

Vi tilbyder hjælp til selvhjælp for herigennem at vedligeholde beboernes tilegnede færdigheder og fremme den enkeltes udvikling.

Vi giver individuel støtte til hygiejne, kost og husførelse generelt, til aftaler både privat og i forhold til offentlige instanser. Vi taler med beboernes om deres trivsel privat og på jobbet.                                                                                                                                             

Vi tager udgangspunkt i beboernes livshistorie og prioriterer derfor samarbejdet med pårørende. Vi er lydhøre og forsøger at være tydelige i vores kommunikation og anerkender de pårørendes kendskab til deres familiemedlemmer.

Myndigheden (sagsbehandler) udarbejder på et årligt handleplansmøde med beboeren og dennes kontaktpædagog nogle individuelle indsatsmål. Disse indsatsmål tager udgangspunkt i Voksen UdredningsMetoden (V.U.M) Herefter udarbejder vi en pædagogisk handleplan, hvor vi beskriver hvordan vi sammen med beboeren vil arbejde med de fastsatte mål. Hertil bruger vi "Faglige Kvalitets Oplysninger" (FKO), samt KRAP, som er medarbejdere uddannet i metoden Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik.

Om området/boligerne:
Botilbuddet er beliggende i et almindeligt boligkvarter, lige overfor Søndermarken. Botilbuddet er beliggende i en ældre ejendom der er renoveret og åbnet i 2005, med moderne og funktionelle to-værelses lejligheder. Der er adgang til en fællesstue, køkken og  fælles vaskeri. Der er adgang til gårdhave. Der ligger 5 lejligheder på samme etage.

Ydelser og samværdsaktiviteter:
Kerneydelsen i botilbuddet er socialpædagogisk støtte.

I den daglige praksis omfatter socialpædagogisk støtte en lang række aktiviteter, som retter sig mod forskellige funktionsområder, bl.a.:

  • ADL, herunder hygiejne og forplejning
  • helbred
  • psykiske, intellektuelle og sociale kompetencer
  • økonomi
  • færden uden for hjemmet
  • uddannelse og beskæftigelse
  • fritidsaktiviteter
  • vedligeholdelse af færdigheder

Der afholdes husmøder efter behov. Forskellige traditioner i løbet af året. Fælles ture ud af huset en gang i mellem f. eks. Søllund-festival. Forskellige tiltag i weekenderne eks. motion, film, spil, wii mv. Vi opfordre til socialt samvær beboerne i mellem. Vi støtter, opfordre og guider de beboere der ønske at gå på aftenskole.

Tilsyn:
Der føres socialt tilsyn af Fåborg-Midtfyn

Link til Tilbudsportalen

http://www.tilbudsportalen.dk/Aktuelt/praesentationer-1

Visitation:
Visitationen går gennem Frederiksberg Kommune visitations udvalg.