BotilbudMathildebo

Mathildebo

Fakta:

Mathildevej 11, 2000 Frederiksberg.

Telefon nummer: 28983982

Leder: Pernille Hyldtoft, mobil 28983080 og mail pehy01@frederiksberg.dk

Antal pladser: 11

Om tilbudet:
Mathildebo er et Bofællesskab for voksne med udviklingshæmning. Det er et kommunalt tilbud efter §85.

Tilbuddet vægter udvikling og vedligeholdelse af praktiske og sociale færdigheder. Det er et krav, at man indgår i daglige gøremål så som rengøring, madlavning m.m.

Der arbejdes pædagogisk med afsæt i forskellige tilgange og metoder. Bla. KRAP, Neuropædagogik, visualisering, livshistorier, struktureret pædagogik m.m.

Alle faste medarbejdere har deltaget i KRAP uddannelse. KRAP er et socialpædagogisk system/ metode. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik.

Hensigten med KRAP er at bibringe beboerne en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende focus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

Desuden giver KRAP personalet mulighed for vurdere og evaluere 'egen praksis', fortsætte med det der virker og ændre på aktiviteter som ikke virker eller ikke er meningsskabende for borger.

Der er kontaktpædagog ordning. Personalet arbejder to og to, således at der altid kan følges op på beboerens behov. Der er personale på Mathildebo i tidsrummet kl. 8-22 alle årets dage.

Af øvrige redskaber kan nævnes dokumentation i Sensum, VISO udredninger og FKO, Borgerens Fælles Plan.

Om området/boligerne:
Mathildebo ligger bag ved Frederiksberg Have og i gåafstand til Nordre Fasanvej hvor nærmeste offentlige bus kører. Der er også gode indkøbsmuligheder i nærheden. Ejendommen er en almindelig etageejendom,  og der bor 11 beboere fordelt på 4 etager. Alle har egen toværelses lejlighed med køkken og bad. Der er fælles køkken og stue/spisestue i stueetagen. Der er også en dejlig fælles terrasse.

Det ikke muligt at have alvorlige fysiske handicaps da der ikke er elevator i huset.

Ydelser og samværdsaktiviteter:
Der arrangeres ferieture og kulturelle oplevelser. I det daglige er der pædagogisk støtte og hjælp til almindelige dagligdags funktioner.

Mathildebo er et tilbud baseret på høj grad af selvstændighed hos beboerne. Ligeledes er det ikke muligt at have alvorlige fysiske handicaps da der ikke er elevator i huset.