HjemløseLindevangen

Lindevangen

Fakta:

Adresse: Lindevangs Alle 7, 2000 Frederiksberg. 
Telefon nummer. 38864061

Leder: Søren Romar / Annette Mainz

Antal pladser: 31

Akutbolig for unge under 25 år: 8 pladser

2018 Takst: Herbergsplads: kr. 1.037, - pr.døgn. Akutboliger for unge: kr. 637 – pr.døgn.

Om tilbudet:
Herberget Lindevangen er en midlertidig boform for hjemløse, som ikke råder over egen bolig eller kan opholde sig i egen bolig og derudover har personlige og sociale udfordringer i deres liv.

Målgruppen er enlige voksne, par, samkvemsforældre og forældre med fastboende børn. Lindevangens målgruppe omfatter ikke personer med alkohol- og stofmisbrug samt personer, som adfærdsmæssigt ikke egner sig til at bo tæt sammen med børn.

Tilbuddet er godkendt  jf.Servicelovens §110

Tilbuddets værdigrundlag og normer:
Vi tror på at alle mennesker kan skabe positive forandringer i deres liv med en helhedsorienteret støtte samt et konstruktivt modspil. Vi ser mennesker som ressourcefulde og kompetente med potentiale til at handle i eget liv.  

Tilbuddets arbejdsmetoder og faglighed:
EMPOWERMENT I PRAKSIS er en tilgang som er et Konstruktivt samtaleredskab og som er en: Dialog som skaber håb og motivation Fokus på ressourcer og kompetencer hos borgeren Struktureret arbejde med forandringsprocesser Opmærksomhed på det som fungerer i borgerens liv Redskaber til at prioritere arbejdet og til at gøre samtaler og møder mere målrettede og struktureret.

Om området:
Herberget Lindevangen ligger på en stille sidevej centralt på Frederiksberg og er en stor gammel villa som blev bygget i 1876. Lindevangen ligger 5 minutters gang fra en Metro station og der er hyppige busforbindelser på de nærliggende hovedtrafikårer.   

Terrassen ligger eksternt og har 5 § 110 pladser liggende centralt, tæt på offentlig transport og gode indkøbsmuligheder.

Lindevangen har til huse i en gammel charmerende villa, som gennem årene er blevet moderniseret mange gange indvendig.

Der er 26 møblerede værelser som størrelsesmæssigt er meget forskellige, de 4 af værelserne er til forældre med barn/børn.

Beskrivelse af tilbuddets fysiske rammer (fællesarealer):

Der er fælles bade-og toiletfaciliteter og et stort fælleskøkken.

Terrassen er en lejlighed på 190 m2 hvor der er plads til 5 beboere. Alle har hver sit store værelse og adgang til fælles faciliteter, såsom køkken og bad. 

- Afdelinger/værksteder

- Boligerne/værelserne Se ovenfor

Ydelser og samværdsaktiviteter:
Beboeren får ved indflytning en kontaktperson. Denne vil med udgangspunkt i beboerens behov og ønsker om fremtiden udarbejde en opholdsplan. Udover at have et midlertidigt ”hjem” får beboerne støtte til de udfordringer de har.

Der afholdes alle højtider. Flere gange årligt arrangeres der forskellige ture eller andre aktiviteter.

Der lægges stor vægt på at hjælpe og tilskynde beboeren til at deltage i de aktiviteter der foregår ude i lokalsamfundet, således at beboeren ved udflytning har kendskab til disse.

Tilsyn:
Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Herberget Lindevangen.

Links til Tilbudsportalen: https:findtilbud.tilbudsportalen.dk/SearchStructures.aspx?searchtype=sea...

Link til Lindevangens hjemmeside: http:/www.lindevangen.dk

Visitation:
Visitation kan ske gennem henvendelse fra Sociale myndigheder, politi, sundhedsvæsen eller ved personlig henvendelse.

Forud for indskrivning foretages en visitationssamtale. Visitationssamtalen bruges til at fastslå målgruppetilknytning, samt hvilke støttebehov borgeren har ved indflytning.

2019