HjemløseLærkehøj

Lærkehøj

Fakta:

Adresse: Lindevangs Allé 9, 2000 Frederiksberg

Tlf: 32 32 32 00

Forstander: Søren Romar

Antal pladser: 26 pladser på Herberget Lærkehøj. 6 pladser i små  (akut)boliger på Frederiksberg

2018 Takst: Herbergspladser: kr. 1.686,- pr. døgn. Akutboliger: kr. 713,- pr. døgn

Om tilbudet:
Tilbuddet er oprettet efter Servicelovens § 110.

 Lærkehøjs værdigrundlag:

  • At skabe rum for forskellige livsformer og livsytringer med respekt for individuelle behov.
  • At skabe rum for forøgelsen af den enkeltes muligheder og kompetencer gennem samarbejde og relationer.

Herberget Lærkehøj varetager opgaven med at give tilbud til den del af målgruppen af hjemløse eller funktionelt hjemløse, der har misbrugsproblemer og/eller psykiatriske problemstillinger og som i tilknytning til dette har store sociale og sundhedsmæssige udfordringer. Målgruppen har meget forskellige udfordringer og Lærkehøj eksperimenterer og ændrer ofte organisering og arbejdsgange, for at rumme målgruppen og blive bedre til at varetage opgaven. Vi vil gennem relation, dialog og motivation i samarbejde med beboeren, skabe forudsætninger for en udvikling, som på sigt kan give beboeren større livskvalitet.


Om omgivelserne/boligerne:
Lærkehøj er beliggende på Lindevangs Allé på Frederiksberg lige overfor VUF (Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg)

Lærkehøj er en bygning på 3 etager + stue og kælder. På 1. og 2. sal er der 26 eneværelser. Alle værelserne har eget bad og toilet. Alle værelser er delvist møblerede. På 2. sal er der endvidere beboer-køkken.

På 3. sal er en kantine, som også indeholder fjernsynsstue og mulighed for at spille billard/bordtennis. Her findes også et computerrum til beboerne samt mødelokale.

I stueetagen ligger administrationen + Natvarmestuen, og i kælderen er der diverse depoter, vaskerum, tøjdepot og motionsrum. Der er fællesaltan på alle 3 etager.

Udenoms arealerne er begrænsede. Der er primært parkeringsplads for cykler og biler, men også en bænk, som bliver brugt flittigt.


Ydelser og samværdsaktiviteter:
Som ny beboer får man en kontaktperson inden for de første 14 dage. Kontaktpersonen vil under hele opholdet være tovholder på ens sag og vil inddrage de tværfaglige ressourcer, som er til rådighed i huset.

Sammen med beboeren, vil kontaktpersonen finde frem til, hvilke ønsker man har for fremtiden. Samarbejdet med kontaktpersonen bliver en kombination af formelle ting, så som at etablere kontakt til relevante eksterne samarbejdspartnere og uformelle ting så som, at etablere en god relation.

Kontaktpersonen tilstræber at udvise opmærksomhed, lydhørhed og indfølingsevne samt at være i tæt dialog med beboeren under hele opholdet.

Mens man bor på Lærkehøj, vil man blive tilbudt, at få udarbejdet en opholdsplan, som kan danne baggrund for en vurdering af, hvilke behov for støtte man har fremover.

Mange beboere har helbredsmæssige problemer og søger råd hos sygeplejersken. Sygeplejersken kan hjælpe med diverse skader samt give råd og vejledning om sundhedsmæssige emner. Sygeplejersken kan desuden vurdere behovet for evt. indlæggelse samt kontakt og opfølgning i.f.t. egen læge eller andre i det etablerede sundhedssystem.

Tiden på Lærkehøj skal gerne være en god oplevelse, der giver ro i hverdagen. Derfor tilbyder huset mad, hygge og almindelig omsorg. Derudover kan man henvende sig med alverdens store og små problemer. Der er medarbejdere i huset døgnet rundt som gerne vil være dig behjælpelig.

Når man er klar til at flytte og får tilbudt en egnet bolig, skal udflytningsforløbet planlægges med kontaktpersonen. Den økonomiske del skal være på plads og behovet for evt. bostøtte skal afklares og etableres.

 “Hus Forbi”- avisen sælges fra Lærkehøj. Både hjemløse og tidligere hjemløse, med og uden tilknytning til Lærkehøj, kan købe avisen. Flere tidligere beboere gør brug af denne mulighed, og benytter samtidig lejligheden til en snak, en kop kaffe og muligheden for at få varmen.

Der arrangeres ture ud af Huset og der er mulighed for at spille billard og diverse spil i fællesstuen.

Alle højtider fejres.


Tilsyn:
Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Herberget Lærkehøj.

Link til Tilbudsportalen: https://findtilbud.tilbudsportalen.dk/SearchStructured.aspx?searchtype=searchshown&freetext=L%c3%a6rkeh%c3%b8j

Link til Lærkehøjs hjemmeside: http://www.laerkehoej.dk/


Visitation:
Visitation kan ske gennem henvendelse fra Sociale myndigheder, politi, sundhedsvæsen eller ved personlig henvendelse.

Forud for indskrivning foretages en visitationssamtale. Visitationssamtalen bruges til at fastslå målgruppetilknytning, samt hvilke støttebehov borgeren har ved indflytning.