BotilbudFrydendalsvej 27B

Frydendalsvej 27B

Fakta:

Enkeltmandsprojekterne

Adresse: Frydendalsvej 27 B 1809 Frederiksberg

Tlf: 28 98 50 56

Leder: Gitte Poulsen

Afdelingsleder: Louise Nielsen

Antal pladser: 2 pladser

Om tilbuddet:
Lovgrundlag om social service § 107. Botilbud med 2 pladser. Målgruppen: Autismespektrumforstyrrelser karakteriseret ved kombinationer af diagnoser/funktionsforstyrrelser (fx autisme/OCD). Borgerne har desuden mental retardering. Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år.

Beboergruppen har forskellige udviklingsperspektiver.

  • for hvem det er relevant at have udviklingsplaner mhp. forbedring af funktionsevnen

Målsætningen for aktivitetsområdets kerneydelser er opstillet i en Forandringsteori, der er udviklet og formuleret på tværs af institutionerne på handicapområdet. Som overordnet målsætning er formuleret øget livskvalitet og herunder tre ønskede effekter for borgerne på lang sigt:

  • Øget selvværd
  • Øget selvstændighed
  • Forbedrede sociale relationer

Botilbuddets mission er at producere gode liv for borgerne, samt tryghed for deres forældre og pårørende. Det gode liv skabes bl.a. ved, at yde individuel støtte i forbindelse med vores kerneydelser, som tager udgangspunkt i vores teoretiske grundlag TEACCH. ( treatment and education of autistic and related communication handicapped children)- metoden. Metoden omfatter en række områder, som er basale i det daglige arbejde med mennesker med autisme. Andre metoder der anvendes er individuel relationsarbejde.  

Om området/boligerne: 
Botilbuddet er beliggende i et almindeligt villa område 2,  to værelseslejligheder. Der er adgang til en fællesstue, køkken og fælles vaskeri. Der er adgang til have.