BotilbudFrydendalsvej 13

Frydendalsvej 13

Fakta:

Adresse: Frydendalsvej 13, 1809 Frederiksberg

Tlf: 3821 3985

Leder: Pernille Hyldtoft, mobil 2898 3980 og mail pehy01@frederiksberg.dk

Antal pladser: 11

2018 Takst: 1.369,00 kr.

Om tilbuddet:
Frydendalsvej 13 er et kommunalt Døgntilbud for voksne mennesker med udviklingshæmning efter  §108. Aldersgruppen er 25-50 år.

På Frydendalsvej 13  arbejdes målrettet med at beboerne deltager aktivt i deres egen hverdag. Det vil sige udvikling af praktiske færdigheder og vedligeholdelse af disse. Det forventes derfor, at alle efter evne,  deltager i dagens gøremål såsom rengøring, indkøb, madlavning, tøjvask, opvask mm.

Det  er et aktivt hus, der støtter op om en sund livsstil via motivation til deltagelse i f.eks. SUKA aktiviteter, sociale og kulturelle arrangementer, ferieture, cykelløb, motion og sund kost.

Der er også fokus på  sociale relationer, og det at være en del af et større fællesskab. Endvidere  prioriteres det at styrke beboernes selvværd og give dem redskaber til at kunne mestre forskellige situationer og opgaver i livet.

Det er et Botilbud med plads til den enkelte. Her er mulighed for udvikling og opnåelse af personlige mål og sejre i et trygt og tillidsfuldt miljø.

Der arbejdes pædagogisk med afsæt i forskellige tilgange og metoder. Bla. KRAP, Neuropædagogik, visualisering, livshistorier, struktureret pædagogik, skærmning m.m.

Alle faste medarbejdere har deltaget i KRAP uddannelse. KRAP er et socialpædagogisk system/ metode. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik.

Hensigten med KRAP er at bibringe beboerne en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende focus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

Desuden giver KRAP personalet mulighed for vurdere og evaluere 'egen praksis', fortsætte med det der virker og ændre på aktiviteter som ikke virker eller ikke er meningsskabende for borger.

Der er kontaktpædagog ordning. Personalet arbejder to og to, således at der altid kan følges op på beboerens behov. Der er rådighedsvagt om natten. 

Af øvrige redskaber kan nævnes dokumentation i Sensum, VISO udredninger og FKO, Borgerens Fælles Plan.

    

Om området/boligerne:
Frydendalsvej 13 er placeret i et villakvarter centralt på Frederiksberg. Der er gode offentlige transportmuligheder og mange forskellige indkøbsmuligheder.

Huset er en stor gammel villa. Alle beboere har eget værelse, af varieret størrelse, med adgang til fælles bad og toilet. Værelserne er fordelt på flere etager. Tilbuddet er  derfor ikke egnet til fysisk handicappede.

Der er gode fælleslokaler, køkkenalrum, dagligstue, havestue, vaskeri og egen dejlig have.

Ydelser og samværsaktiviteter:
Der ydes fuld støtte til dagligdags funktioner, fx madlavning, tøjvask, indkøb og økonomi. Der er også særlig fokus på helbred, kost og motion.  Der tilbydes  gode oplevelser og fællesskab gennem traditioner i forbindelse med  jul, nytår, påske, sommerfest, fællesspisning og ferier.