MisbrugFKRC

FKRC

Billede af huset, hvor FKRC holder til

Fakta.

Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC)

Peter Bangs Vej 24, 3. sal er for afdeling 2 og 4. Telefontider: Mandag kl. 9-17, Tirsdag kl. 9-12,
Torsdag kl. 13-17 og Fredag kl. 9-12

Peter Bangs Vej 32, 1. sal er for afdeling 1. Telefontider gældende fra 19. August: Man-Onsdag: kl. 10-12,
Torsdag: kl. 10 - 12, samt kl. 14-18. Fredag: kl. 10-12

Telefon 3821 3901

Centerleder: Karin Raahauge

Pladser: 225 Alkohol/ 240 stof

2019 takster: Alkohol: 144 kr. Stof 212 kr. 

Alder:

14 – 18 år i tæt samarbejde med Familieafdelingen og Voksne

 Alkohol:

 Sundhedslovens § 141

 Stoffer:

Servicelovens § 101, § 104

Sundhedslovens § 142 (medikamentel understøttende stofmisbrugsbehandling)

Fælles:

Servicelovens § 107 (døgn)

Forebyggelse jf. Sundhedsloven § 119.

Målgruppe:

Borgere med problematisk brug/afhængighed af alkohol og stoffer

Det er FKRC’s målsætning at øge de personlige ressourcer og/eller reducere de skadelige virkninger af rusmidler for flest mulige i Frederiksberg Kommune. Dette sker primært gennem rådgivning og behandling: samt vha. sociale og sundhedsfaglige ydelser. Indsatsen sker i et samarbejde med øvrige social- og sundhedsfaglige tilbud i Frederiksberg Kommune og Hovedstadsregionen.

I det omfang det er muligt, og den behandlingssøgende ønsker det, skal de personlige ressourcer søges styrket gennem opnåelse og fastholdelse af en tilværelse uden (skadeligt) brug af rusmidler.

Om tilbuddet.

Ydelser.

 • Rådgivning og vejledning Screening og udredning: socialt- ,  sundhedsfagligt og evt. visitation til:
 • Ambulant behandling
 • Afrusning og antabusbehandling
 • Substitutionsbehandling, herunder delegation til egen læge 
 • Sundheds- og sygeplejefaglige tilbud
 • Screening og udredning af borgere med ADHD, angst og depression i samarbejde med 
  Distriktspsykiatrisk center København (Frederiksberg), DPC
 • Særlige behandlingstilbud til brugere af hash, herunder anonym behandling
 • Særlige behandlingstilbud til brugere af kokain, amfetamin, ecstasy m.v.
 • Gruppebehandling
 • Særlige tilbud til borgere med omsorgsbehov
 • Visitation til Værestedet  Roskildevej
 • Visitation til Klubben Roskildevej
 • Medvirken ved sanering af sociale, boligmæssige, uddannelsesmæssige og 
  beskæftigelsesmæssige forhold, i samarbejde med Socialafdelingen.
 • Visitation til og opfølgning under og efter dag- og døgnophold
 • Tilbud til pårørende
 • Særlig indsats i sager hvor den behandlingssøgende har børn. Indsatsen sker i tæt samarbejde 
  med Familieafdelingen

Projekter 2018 - 2019:

 • Frederiksberg U-turn. Tilbud til 15-25 årige, hvis tilknytning til uddannelse og beskæftigelse er
  truet på grund af rusmiddelbrug. Tilbud til deres forældre.
 • Tilbud om hurtigt døgnbehandling til borgere med psykisk belastning og alkoholafhængighed. 
   

”Socialt Tilsyn” 

www.Tilbudsportalen.dk

Se evt. på : www.frederiksberg.dk/fkrc  

 

 

FKRC  er både myndighed og udfører.

Der er behandlingsgaranti på 14 dage på alkohol og stofbehandling. Borgere kan rette henvendelse direkte uden forudgående visitation.