CFSV - magneten

Center For Social Virksomhed - Magneten

Fakta:

Frederiksberg Kommunes Center For Social Virksomhed

Bernhard Bangs Alle 43-45

2000 Frederiksberg    

Telefon kontor: 3821 5525. Kontorets åbningstider 8-14

Ring gerne direkte til afdelingerne telefonnumrene findes under kontakt

Centrets åbningstider:

Mandag og onsdag kl.: 8:00 -15:00

Torsdag og fredag kl.: 8:00 - 14:00

Konstitueret Centerchef: Rasmus Ulrik Holm Rasmussen

Telefon: 3821 3895 / 2898 5002

Antal pladser: 100.

Center For Social Virksomhed

Vi medskaber arbejdsidentitet, mestring i eget liv, nærvær og glæde.

Vi arbejder for at sikre at vores borgere har en meningsfuld og indholdsrig hverdag, hvor den enkeltes kompetencer og færdigheder kan vedligeholdes og udvikles. Nogle vil have glæde af et kombineret dagtilbud på tværs af afdelinger, mens andre kun ønsker eller formår at benytte et enkelt tilbud. Fælles er, at alle skal opleve sin dag meningsfuldt og værdsat. 

Vi giver mulighed for at benytte beskæftigelse -og samværsaktiviteter, som giver det bedste grundlag for øget livskvalitet for netop vores målgruppe. For os betyder kvalitet og indhold i borgernes hverdag trygge rammer, glæde, ro og en forudsigelighed med tilpasset udfordringer. Vi fokuserer på muligheder frem for begrænsninger. Vi tænker i helheder, relationer, kommunikation og sammenhænge.     

Vi arbejder med samarbejdsrelationer, da det er betydningsfuldt for vores borgere at opleve, at vi hjælper og støtter hinanden i og omkring opgaveløsningen, og på det personlige plan. Vi oplever, at dette skaber arbejdsglæde, samhørighed og motiverer til udvikling. Vores borgere skal have mulighed for at opleve sig selv som en ressource - både personligt og gennem sin arbejdsidentitet.         

Vi vægter en struktureret og genkendelig hverdag, hvor vi ønsker at skabe overblik og tryghed. Vi afdækker borgernes behov, ønsker og funktionsniveau i forhold til arbejdsopgaver og ansvarsområder.

Vores pædagogiske fundament tager udgangspunkt i KRAP og TEACCH samt neuropædagogiske principper.

Beskrivelse af centret

Der er visiteret 100 borgere til CFSV og der er tilknyttet 60 medarbejdere.  

Centret består af 3500 kvm med tilhørende sansehave på 650 kvm. Der er tilknyttet 85 offentlige parkeringspladser til centret. 

CFSV består af seks afdelinger og et administrationsafsnit. Centret har også en snoezelafdeling, som er rum hvor der arbejdes med sensorisk tilgang. Centret har et fitness og motionsrum med materialer til motorisk træning, to minibusser og forskellige cykeltyper der bruges i den pædagogiske praksis. I sansehaven er der bålhus, drivhus, sansesti og bede med forskellige sansestimulerende planter. Centret har samarbejde med projekt Bybi og bistaderne er at finde i sansehaven.

CFSV deler Magneten med FIU og START og derfor har vi i dagtimerne adgang til to kampsportssale og et musikstudie.  

Centret ligger i gå afstand til Flintholm- og Lindevang station. Der kører bus til døren.  

Centret er nabo til Grøndalsparken og Flintholm Svømmehal, faciliteterne benyttes i dagtimerne.