VærestederCafe Paraplyen

Cafe Paraplyen

Fakta:
Adresse: Nyelandsvej 66 2000 Frederiksberg

Tlf: 38887579 (køkken) / 38887578 (kontor)

Leder: Tina Kragh

Åbent værested – 49 siddende

Takst: Egen betaling, frivillige får gratis forplejning

Om Paraplyen
- udsatte voksne, mennesker med fysiske, psykiske og sociale problematikker inkl. ensomhed. Størstedelen er på overførselsindkomst. Frivillige er en stor del af den sociale/diakonale indsats. Service lovens § 104 tilbud.

Café Paraplyen drives af KFUM’s Sociale Arbejde, i et samarbejde med Frederiksberg Kommune og Godthaab Sogn. Fundamentet er bygget på folkekirkens værdier, men henvender sig til enhver, som har brug for et accepterende og aktiverende tilbud.

Vi arbejder ud fra den anerkendende metode, som bygger på det som den enkelte kan og er motiveret af, samt yder støtte og omsorg til udsatte ud fra hjælp til selvhjælps-princippet: ”Her er plads til dig, som giver plads til andre”

Faciliteter
Paraplyen ligger lige ved Frederiksberg Hospitals bagindgang. Huset er i tre etager: 

  • café og køkken i stueetage (gårdmiljø)
  • 1. sal kontorer: syværksted, p-rum
  • 2. sal: møderum og genbrugsrum
  • om aftenen bruges huset af Angstforeningen, samt frivillig Konflikthåndtering

Den enkelte kan komme frit i værestedet/caféen, som gæst og som frivillig. Omdrejningspunktet er samvær og hygge ud fra respekt, ligeværd og omsorg. Som frivillig skal man overholde tavshedspligt, samt respektere at stedet er alkoholfrit og bygger på kristne værdier.

Samværsaktiviteter: foto-klub, banko, foredrag, fællessang med klaver, ture, udflugter m.m.

Tilsyn
Tilsyn laves i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Kommunen har en repræsentant i husets styregruppe.

Visitation
Ingen visitation – borgeren kan selv komme som gæst, eller rette henvendelse omkring den frivillige indsats.