BotilbudBotilbuddet Sdr. Fasanvej 40, 3.sal

Botilbuddet Sdr. Fasanvej 40, 3.sal

Fakta:

Adresse: Søndre Fasanvej 40, 3 sal 2000 Frederiksberg

Tlf: 38 21 50 56

Leder: Gitte Poulsen

Afdelingsleder: Louise Nielsen

Antal pladser: 4 pladser 1 aflastningsplads                                    

Om tilbudet:
Lovgrundlag om social service § 85. Botilbud med 4 pladser, samt en aflastningsplads. Målgruppen: Autismespektrumforstyrrelser karakteriseret ved kombinationer af diagnoser/funktionsforstyrrelser (fx autisme/OCD). Borgerne har desuden mental retardering i let/moderat til svær grad. Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år.

Beboergruppen har forskellige udviklingsperspektiver:

  • for hvem det er relevant at have udviklingsplaner mhp.  forbedring af funktionsevnen
  • hvor det primære mål er at vedligeholde funktionsevnen
  • for hvem der er et stigende pleje- og omsorgsbehov

Målsætningen for aktivitetsområdets kerneydelser er opstillet i en Forandringsteori, der er udviklet og formuleret på tværs af institutionerne på handicapområdet. Som overordnet målsætning er formuleret øget livskvalitet og herunder tre ønskede effekter for borgerne på lang sigt:

  • Øget selvværd
  • Øget selvstændighed
  • Forbedrede sociale relationer

Bolilbuddets mission er at producere gode liv for borgerne, samt tryghed for deres forældre og pårørende. Det gode liv skabes bl.a ved, at yde individuel støtte i forbindelse med vores kerneydelser, som tager udgangspunkt i vores teoretiske grundlag TEACCH. ( treatment and education of autistic and related communication handicapped children)- metoden. Metoden omfatter en række områder, som er basale i det daglige arbejde med mennesker med autisme.

Om området/boligerne: 
Botilbuddet er beliggende i et almindeligt boligkvarter, lige overfor Søndermarken. Botilbuddet er beliggende i en ældre ejendom der er renoveret o i 2005, med moderne og funktionelle to-værelses lejligheder. Der er adgang til en fællesstue, køkken og fælles vaskeri. Der er adgang til gårdhave. Der ligger 5 lejligheder på samme etage.