BotilbudBetty

Betty

Fakta:

Adresse: Botilbuddet Betty, O.V. Kjettinges Allé 7, 2000 F. 
Telefon nummer: 38213980

Leder: Pernille Hyldtoft, mobil 28983980 og mail pehy01@frederiksberg.dk

Antal pladser: 10

2018 Takst: 1.246, - kr.

Om tilbuddet:
Betty er et kommunalt Døgntilbud for voksne mennesker med udviklingshæmning efter §85 og §108. Aldersgruppen er 46-80 år. På Betty lægges der vægt på tryghed, forudsigelighed og hyggelige rammer. 

Der tages så vidt muligt hensyn til den enkelte beboers behov. Her bor fx. mennesker med demens og andre som har brug for et særligt miljø – det kræver særlige kompetencer, som mestres her.

Der arbejdes pædagogisk med afsæt i forskellige tilgange og metoder. Bla. KRAP, Neuropædagogik, visualisering, livshistorier, struktureret pædagogik, skærmning m.m.

Alle faste medarbejdere har deltaget i KRAP uddannelse. KRAP er et socialpædagogisk system/ metode. KRAP står for Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende pædagogik.

Hensigten med KRAP er at bibringe beboerne en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og herigennem opnå en højere livskvalitet. Et vigtigt element i KRAP er at sætte et positivt og anerkendende focus på menneskers ressourcer – uden at benægte at der også kan være tale om svære belastninger og særlige behov.

Desuden giver KRAP personalet mulighed for vurdere og evaluere 'egen praksis', fortsætte med det der virker og ændre på aktiviteter som ikke virker eller ikke er meningsskabende for borger.

Der er kontaktpædagog ordning. Personalet arbejder to og to, således at der altid kan følges op på beboerens behov. Der er rådighedsvagt om natten. 

Af øvrige redskaber kan nævnes dokumentation i Sensum, VISO udredninger og FKO, Borgerens Fælles Plan.

Om området/boligerne:
Betty er midlertidigt genhuset på Lioba, O.V. Kjettinges Allé 7, på Frederiksberg.  Der er gode offentlige transport midler og indkøbsmuligheder i nærheden. Alle beboere har en ét værelses lejlighed med eget bad. Der er fælles arealer, dagligstue/spisestue og  vaskeri.

Ydelser og samværsaktiviteter:
Der ydes fuld støtte til dagligdags funktioner, fx madlavning, tøjvask, indkøb og økonomi. Der er også særlig fokus på helbred, kost og motion. Der tilbydes  gode oplevelser og fællesskab gennem traditioner i forbindelse med  jul, nytår, påske, sommerfest, fællesspisning og ferier.

Tilsyn:
Betty socialt tilsyn fra Midtfyn/Fårborg, http://www.tilbudsportalen.dk/Aktuelt/praesentationer-1

Visitation:
Visitationen går gennem Frederiksberg Kommune. Læs mere om visitationen