VærestederBakspejlet og Aftenklubben

Bakspejlet og Aftenklubben

Fakta:
Adresse: Bernhard Bangs Allé 43-45

Tlf.: 3821 3895 

Daglig leder: Rasmus Rasmussen, tlf. 28985002, mail rara08@frederiksberg.dk 

Bakspejlet- og Aftenklubben er en satellit-institution til Frederiksberg Kommune,
Center for Social Virksomhed (CFSV)   

Åbningstid i Bakspejlet 
Mandag 15:00-21:00   
Tirsdag 15:00- 21:00
Onsdag 15:00- 21:00 lukket tilbud for mennesker med aspergers syndrom

I Bakspejlet er der desuden et særligt arrangement hver 6. fredag

Aftenklubben

Torsdag 

kl. 16:00-18:00 -er der kor  

kl. 19:00-22:00 -er der klub


I Aftenklubben er der desuden søndagsture. 

Om tilbuddet i Bakspejlet og Aftenklubben
Bakspejlet og Aftenklubben er Frederiksberg Kommunes værested for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Bakspejlets og Aftenklubbens målgruppe er karakteriseret ved høj grad af selvhjulpethed. 
Skal der gives 1:1 støtte, skal borgeren selv medbringe støtten.


Bakspejlets og Aftenklubben er et social pædagogisk værested, med fokus på livskvalitet og socialt samvær.

I Bakspejlet og Aftenklubben er der mulighed for at dele glæder og sorger, slappe af, hygge sig, møde gamle eller nye venner, deltage i aktiviteter samt udvide sine fysiske, sociale intellektuelle, kulturelle eller samfundsmæssige horisont. Aftenklubben tager ofte ture ud af huset.    

Alle Bakspejlets og Aftenklubbens aktiviteter er tilrettelagt med udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.
Bakspejlet og Aftenklubben har et klubblad, der udarbejdes og udgives i samarbejde med borgerne. Bladet udkommer hver kvartal. I klubbladet står der information om alle planlagte aktiviteter.
Det koster ikke noget at komme i Bakspejlet eller i Aftenklubben, da det er et uvisiteret værested, hvor alle kan komme direkte ind fra gaden. Der er brugerbetaling på ture og aktiviteter.  

Frivillige
Der er til den daglige drift tilknyttet en cafemedarbejdergruppe af frivillige borgere, som hjælper med i cafeen. Det er derfor en målsætning og en værdi, at sikre at cafemedarbejderne har mulighed for at få en meningsfuld og indholdsrig hverdag, hvor den enkelte opøver færdigheder, som kan vedligeholdes og udvikles. Cafemedarbejderne skal have mulighed for at opleve sig selv, som en ressource på det personlige plan igennem sin arbejdsidentitet. 
Personalet sørger for oplæring, vejledning og støtte for at de frivillige kan varetage arbejdsopgaver. De frivillige tages i høj grad med på råd og har medindflydelse på de opgaver der skal løses.

Arbejdsmetoder 
Vi vægter en struktureret og genkendelig hverdag, hvor vi ønsker at skabe overblik og tryghed. Vi afdækker borgernes behov, ønsker og funktionsniveau i forhold til arbejdsopgaver, samvær – og aktiviteter.

Lokaliteter 
Bakspejlet og Aftenklubben holder til i nyindrettede lyse lokaler i Magneten på Bernhard Bangs Allé. Der er adgang for kørestolsbrugere til toiletfaciliteter og badefaciliteter. Bakspejlet og Aftenklubben består af et større cafélokale, hvor Magnetens øvrige brugere (sportsforeninger og musikudøvere) også har adgang til. og to store lokaler forbeholdt Bakspejlet og Aftenklubben. Magneten tilbyer en lang række faciliteter, herunder sansehave, fitnessrum og forskellige værksteder, Bakspejlets og Aftenklubbens brugere kan gøre brug af. 

Medindflydelse
Vi støtter medindflydelse gennem afholdelse af borgermøder og ULF–møde (Udviklingshæmmedes landsforbund).
Borgerne i Bakspejlet og Aftenklubben har mulighed for at få indflydelse på de aktiviteter og udflugter der afholdes, og den mad der laves i caféen.  Der afholdes hvert kvartal et stormøde, hvor borgernes ønsker drøftes og planlægges.

Mad
I cafeen er der mulighed for at købe varieret, sund og veltilberedt mad til rimelige priser. Af hensyn til madindkøb skal borgere tilmelde sig spisning senest kl. 15:00. Tilmelding kan ske i cafeen eller pr. telefon.

Ture og Aktiviteter
Bakspejlet og Aftenklubben tilbyder forskellige aktiviteter og udflugter.
Aktiviteter kan være billard, dart, banko, filmaften, karaoke, playstation, korsang hver torsdag mm. 
Udflugter kan være i lokalområdet eller Storkøbenhavn. Udflugter er af én dags varighed og kan eksempelvis være museumsbesøg, biografture, besøg på Bakken/Tivoli/Zoo, byture, skovture mm.

Aftenklubben arrangerer både rejser i- og uden for Danmark. Disse rejser er der fuld brugerbetaling på. 

Visitation til Bakspejlet
Der er ingen visitation til Bakspejlet og Aftenklubben. Alle er velkomne i Bakspejlet eller Aftenklubben.