BotilbudBakkegården

Bakkegården

Fakta:

Adresse: Bakkegårds Allé 18, 1804 Frederiksberg

Tlf: 3821 3960

Leder: Gitte Thøgersen

Souschef: Pia Darving

Antal pladser: 14 Pladser og 1 aflastning

2018 Takst: 2.218,00 kr.

Ansatte: 14 pædagoger (heraf 3 nattevagter), 2 praktikanter, 1 kok, 1 sekretær, 1 rengøringsassistent og 1 servicemedarbejder.

Om Tilbuddet:
Bakkegårdens målgruppe er voksne med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Bakkegården er under servicelovens §108

Bakkegården bestræber sig på at skabe et socialpædagogisk miljø præget af tryghed og tillid, hvor beboeren mødes med respekt, forståelse og rummelighed. Dette mener vi er fundamentet til at udvikle og vedligeholde færdigheder og derved få et liv, der for den enkelte er optimalt.

Myndigheden (sagsbehandler) udarbejder på et årligt handleplansmøde med beboeren og dennes kontaktpædagog nogle individuelle indsatsmål. Disse indsatsmål tager udgangspunkt i Voksen UdredningsMetoden (V.U.M) Herefter udarbejder vi en pædagogisk handleplan, hvor vi beskriver hvordan vi sammen med beboeren vil arbejde med de fastsatte mål. Hertil bruger vi "Faglige Kvalitets Oplysninger" (FKO), samt KRAP, som er medarbejdere uddannet i metoden Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik.

Om omgivelserne/boligerne:
Bakkegården er beliggende på Frederiksberg i et almindeligt boligkvarter på en sidevej til Vesterbrogade, tæt på Søndermarken. Bakkegården ligger tæt på metroen, bus og togstation. Bakkegården er en treetagers ejendom fra århundredeskiftet og totalmoderniseret i 2009. Beboerne lever i tre levegrupper.

Hver beboer har et værelse på 15 til 40 m2 med eget toilet og bad. På hver etage er der fællesstue med tv og spisekrog. Beboerne har stor indflydelse på indretningen af fællesarealerne samt, selvfølgelig, deres egne værelser.Der er adgang til vaskerum på hver etage.

I kælderen er der personalefaciliteter og stort køkken. Der er elevator, der går fra terræn til hver etage. Bakkegårdens terræn i for og baghave er flisebelagt.

Ydelser og samværsaktiviteter:
En stor del af aktiviteterne på Bakkegården er almindelige daglige gøremål. Bl.a. gør vi meget ud af at skabe et så nært og hjemligt miljø omkring beboerne, som muligt. Dagligdagen består i stor udstrækning af almindelige dagligdags gøremål. Det være sig f.eks. ledsagelse til læge, tandlæge, foddame, tøjindkøb, cafébesøg o.a.

Vi har også mange aktiviteter i løbet af året alt efter beboernes interesser. Vi har en bus samt en lille personbil, der bringer os rundt i landet. Vi afholder selv mange arrangementer. Det kan bla. være bingoaftener, fastelavnsfest, temaaftener, sangaftener med mere. Traditioner er også en stor del af vores verden så som julefrokoster, påskefrokost og andre helligdages traditioner. Derudover er der en Kvindeklub og en Herreklub. I disse klubber laver vi et årsprogram, i samarbejde med beboerne. I årenes løb har vi bl.a. haft arrangementer, så som fodboldkampe (som tilskuere), tøjmesser, temamiddage, teater m.m.

Én gang om ugen afholdes der et beboermøde på hver etage. Her bliver beboerne orienteret om kommende begivenheder, samt får mulighed for at vende store og små problemer med hinanden under kyndig vejledning af en pædagog. Det er også her beboerne kan komme med deres madønsker, samt turønsker.

Da vi har en kok ansat, får beboerne nytillavet, varm mad hver aften. Beboerne er selv med til at bestemme ugens menu.

Praktik:
Bakkegården har 2 studerende hvert halve år fra Professionshøjskolen UCC. De kan være 2års eller 3 årspraktikanter, da vi ikke tager 1års praktikanter.

Tilsyn:
Bakkegården får socialt tilsyn fra Midtfyn/Fåborg

Bakkegården får tilsyn af fødevarestyrelsen og arbejdstilsynet.

Visitation:
Visitationen går gennem Frederiksberg Kommune.